Thông tin tác giả
Phan Minh Tài(GrouSrlpPrsc)
Biệt danh: GrouSrlpPrsc
Hiện tại đang học trường THPT Quỳnh Lưu 1
Fanpage facebook
Thông tin khác
Cùng tác giả: Tạo web online
Liên hệ: Facebook
PMTmix = HTML + CSS + Bootstrap + Javascript + PHP

Công cụ đảo đề thi PMTmix

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng dưới đây để đảo đề

1) Cú pháp cho câu
Cú pháp cho câu: Câu
Ví dụ:
Câu 2: Trong các quy tắc vẽ đường sức điện sau đây, quy tắc nào là sai?
2) Cú pháp cho đáp án
Cú pháp cho đáp án: A: B: C: D:
Ví dụ:
A: đúc điện C: mạ điện
B: sơn tĩnh điện D: luyện nhôm
3) Không được nhảy câu
Câu 1: Bó tay nghĩa là gì?
A: Gãy tay B: Không làm được
Câu 3: Lập trình có khó không?
A: Không B: Có
Sau khi đọc hết cách đảo đề hãy click vào ô bên dưới để bắt đầu đảo đề

Bình luận và nhận xét
www.000webhost.com