Thông tin tác giả
Phan Minh Tài(GrouSrlpPrsc)
Biệt danh: GrouSrlpPrsc
Hiện tại đang học trường THPT Quỳnh Lưu 1
Fanpage facebook
Thông tin khác
Cùng tác giả: Tạo web online
Liên hệ: Facebook
PMTmix = HTML + CSS + Bootstrap + Javascript + PHP

Minigame dành cho fan conan

Phần thưởng nhỏ thôi đó là bộ sưu tập ảnh PNG conan và các nhân vật khác. Event diễn ra từ ngày 17/2/2018 đến 25/2/2018

Câu hỏi
1: Tên gọi khác của Gin
2: Bạn thân của Ran
3: Ai hay đi cùng Gin ngầu lòi?
4: Một FBI lái xe giỏi
5: Bạn thân của Takagi và rất mập mạp
6: Một người có tên thật là Furuya Rei
7: Tên gọi khác của Vermouth
8: Cô nàng đáng yêu đang luôn mong mỏi được gặp người yêu
9: Một tay bắn tỉa của tổ chức, hay đi cùng với Chianti
Nhập mật mã vào đây!
Bình luận và nhận xét
www.000webhost.com